Qingshan Hotel Yingbin Building

No.1 Yingbin Road Qingshan District, Baotou, Inner Mongolia, 014030, China

Qingshan Hotel Yingbin BuildingOver view
All Photos

Qingshan Hotel Yingbin Building

No.1 Yingbin Road Qingshan District, Baotou, Inner Mongolia, 014030, China